İnsan Kaynakları Eğitimleri

Katılımcılara; seçme ve yerleştirme sürecinin önemi anlatılarak mülakat süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken konuların ele alınması amaçlanmaktadır.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Bu eğitimde; mülakatın tanımı, önemi ve mülakatta sorulacak soru tipleri konularına yer verilecektir. Ayrıca, örnek mülakatlar yapması sağlanarak, yetkinlik bazlı mülakat sürecinin nasıl olması gerektiği ve yetkinlik sorularının hazırlanmasında destek verilecektir.