Eğitimler

Verdiğim Eğitim kategorilerini aşağıda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için, ilgilendiğiniz kategoriyi tıklayabilirsiniz.

Bu eğitimlerde katılımcılara; artan rekabet koşulları ve değişen yöneticilik anlayışı doğrultusunda yöneticinin sahip olması gereken  yöneticilik özelliklerinin ve lider  yöneticilik özelliklerinin  kazandırılması ve bireysel  farkındalık yaratılması  amaçlanmaktadır.

Katılımcılara; bireysel farkındalık yaratarak ihtiyaç duydukları gelişim alanlarında güçlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca bireyin güçlü olduğu alanların farkına varmasını sağlamak ta bu eğitimlerin ikinci bir amacını oluşturmaktadır.

Katılımcılara; seçme ve yerleştirme sürecinin önemi anlatılarak mülakat süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken konuların ele alınması amaçlanmaktadır.

Değer vererek ve değer katarak paylaşmak…

GSM: +90 533 356 88 11