Kişisel Gelişim Eğitimleri

Katılımcılara; bireysel farkındalık yaratarak ihtiyaç duydukları gelişim alanlarında güçlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca bireyin güçlü olduğu alanların farkına varmasını sağlamak ta bu eğitimlerin ikinci bir amacını oluşturmaktadır.

Duygusal Zeka

Bu eğitimde; duygusal zekanın tanımı ele alınarak, duygusal zekayı oluşturan faktörler anlatılacaktır. İş hayatında duygusal zekanın önemi ve ne şekilde kullanılacağı açıklanacaktır.

İş Hayatında Profesyonel Duruş

Bu eğitimde; İş hayatı için gerekli olan kişisel imaj konusu anlatılarak, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve oluşturan faktörler anlatılacaktır. Giyim kuralları ve giyimde dikkat edilecek konular ve görgü kurallarına da yer verilecektir.

Güçlü Sorular Sorma

İş hayatında profesyonel duruşa sahip olma aşamasında güçlü soru sorma öncelikli bir yere ve öneme sahiptir. Soru sorma becerisinin yetkinliğini daha da önemli hale getirmek iş hayatında yer alan bireyi daha güçlü kılmaktadır.

Bu eğitim ile, soru sorma yetkinliği gözden geçirilerek , soru sorma becerisinin nasıl güçlendirileceği konusunda yöntemler incelenerek iş hayatındaki uygulamalara yer verilecektir.

Stres Yönetimi

Eğitimde stresin tanımı anlatılarak, stresle başa çıkma yöntemleri anlatılacaktır. Geleceği canlandırma uygulaması yapılarak stres ile başa çıkma yöntemi bireysel olarak belirlenecektir.

Zaman Yönetimi

Katılımcılara, zamanı etkin kullanma ve zaman yönetimi ile ilgili bilgiler aktarılarak, zaman yönetim matriksinden bahsedilecektir. Zaman yönetimini etkileyen faktörler ele alınacaktır. Zaman tuzakları ve zamanı etkin kullanmak için gerekli olan faktörler anlatılacaktır.

İletişim Becerileri

Bu eğitimde; iletişimin önemi anlatılarak, iletişimin öğeleri açıklanacaktır. İletişimi geliştirmek ve sağlıklı bir duruma getirmek için önemli olan unsurlar ele alınacaktır.

Değişim Yönetimi

Bu eğitimde; değişimin tanımı ve iş hayatındaki değişim konusuna yer verilerek, değişim süreci ve değişim süreci içerisindeki bireyin davranış şekillerinin ne olması gerektiği anlatılacaktır.

Sunum Becerileri

Bu eğitimde; sunumun tanımı ve sunumun önemi anlatılarak, sunumun aşamaları ve katılımcıların özelliklerine yer verilecektir. Sunum görsellerinde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulacaktır.

Motivasyon Yönetimi

Bu eğitimde; motivasyonun tanımı yapılarak, yönetim açısından motivasyonun önemi anlatılacaktır. Motivasyon teorilerine genel bakış konusuna değinilerek; çalışanın kendisini motive etme yolları ve motivasyonun iş hayatına etkisi açıklanacaktır