Yönetsel Eğitimler

Bu eğitimlerde katılımcılara; artan rekabet koşulları ve değişen yöneticilik anlayışı doğrultusunda yöneticinin sahip olması gereken yöneticilik özelliklerinin ve lider yöneticilik özelliklerinin kazandırılması ve bireysel farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Liderlik ve Yöneticilik

Bu eğitimde; yönetimin beş temel fonksiyonundan hareketle, yönetici ve lider tanımları yapılarak, bir lider yöneticinin sahip olması gereken özellikler ele alınacaktır. Rol model olma kavramı açıklanacaktır.

Ekip Çalışması

Bu eğitimde; takım çalışmasının şirket için önemi ele alınarak takım kavramı ve takım içerisindeki roller ve ekip oluşturulması sırasında önemli olan noktalar açıklanacaktır.

Koçluk Yapan Yönetici

Yakın geçmişte kurumsal yaşamda yerini almış olan koçluk kavramını tanıyarak, yöneticilerin koçluk aracı ile kurum hedeflerine yönelik performansına katkı sağlamayı hedeflemektedir.