Büyük bir şirkette çalışan 100 kişi düşünün. Hepsi yaklaşık 35 yaşında, orta derece yöneticiler. Hepsi akıllı, işbirliğine açık ve çalışkan insanlar. Bir sonraki terfiyi kimin alacağını ne belirler? Bunlardan hangisi, zamanı geldiğinde, bir üst kademeye geçer?

Başka bir deyişle, bir organizasyona liderlik etmek için ne gerekir?

Başarılı bir lider olmak için gereken özellikler beş ana başlıkta toplanabilir.  Bu özellikler genetik değil, üstünde çalışıp geliştirebileceğiniz özelliklerdir: merak etme arzusu, savaşçı güveni, takım ruhu, basit düşünme ve cesaret.

1- Merak Etme Arzusu

Bu,  kişileri fırsatları yakalamaya yönlendiren, çalışan  insanları anlamaya ve bu doğrultuda onları nasıl etkili bir şekilde çalıştırmayı keşfetmeye iten rahatsız edici derecede sorgulama ve öğrenme isteğidir. Bu doğrultuda, CEO’ların odadaki en zeki insanlar olmaları gerekmez, ancak odadaki en iyi ve en meraklı öğrenciler olmaları gerekir.

2- Savaşçı Güveni

Bazı insanlar sıkıntılı durumları iyi idare ederler, hatta bunlardan zevk alırlar ve bu sıkıntıların üstesinden gelebilmek onlarda başarı tatmini yaratır. Bu kişiler savaşçı güvenine sahiptirler.

Geçmişteki başarısızlıklardan ders çıkaran kişiler savaşçı güvenine  sahip olarak adım atarlar ve diğer kişilere göre daha önde olurlar.

3- Takım Ruhu

Takım ruhu, takımın ihtiyacı olan kişileri tanıma ve ortak bir hedef etrafında bir araya getirme anlamına gelir. Günümüzde sadece takım oyuncusu olmak yeterli değildir. Takımın nasıl çalıştığını ve takımdan en şekilde nasıl faydalanacağını bilmekte önemlidir.

4- Basit Düşünme

Sayfalar dolusu sunumlar, sayfalar dolusu raporlar yerine,  bilgileri sentezleyerek, yeni yol ve yöntemleri basit bir şekilde anlatmak ve  güçlü sorular sormak  yönetsel becerilerde avantaj sağlayacaktır.

5- Cesaret

Rahatlık çemberinizin dışına çıkma konusunda ne kadar rahatsınız? Yol haritası veya pusula olmayan durumlardan hoşlanıyor musunuz? Yeni beceriler öğrenmek için şaşırtıcı kariyer hamleleri yapmak ister misiniz? Başka bir deyişle, cesur musunuz? Risk alma, sıklıkla yeni bir fikir üzerinde çalışan insanlar veya girişimcilerle ilişkilendirilir. Ancak risk alma, pek çok CEO’nun sahip olduğu ve diğerlerinde aradığı ve takımlarını bu konuda  desteklediği  bir özelliktir.

Daha büyük roller ve sorumluluklar ve bir organizasyona liderlik etmek için her zaman birilerinin seçilmesi gerekir. CEO’ların özelliklerinden derlenmiş bu beş başlık, size daha büyük roller ve sorumluluklar için kimlerin seçileceğini belirleme konusunda yol gösterici olabilir.