Çalışanlarınızı Etkili Bir Şekilde Nasıl Takdir Edebilirsiniz?

Çalışanlarınızı takdir etmeyi bir öncelik haline getirerek olumlu, üretken ve yenilikçi bir kurumsal ortam oluşturabilirsiniz.  Kurumunuzu daha başarılı hale getirecek türden eylemleri ve düşünme biçimlerini teşvik etmek için çalışanlarınıza teşekkür ederek onları takdir edin.

Takdir gören bireyler, kendilerini daha pozitif hissederek bulundukları ortama daha iyi katkıda bulunur. Özsaygısı yüksek olan kişiler ise, potansiyel olarak en iyi çalışanlarınızdır.

Peki, takdir etmek, neden birçok kurumda bir kültür haline gelmemiştir?

Bu konuda dile getirilen nedenlerden biri, genellikle zaman konusudur ve çalışanın takdir görmesi, kuşkusuz zaman alan bir süreçtir. İşverenler ayrıca, çalışanların performansını tanımaya çalıştıklarında, işe en iyi niyetle koyulur. Fakat genellikle takdir çabalarının genellikle çalışanların  şikayetçi olduğu ve hoşnutsuz davrandığı durumlara dönüştüğüne tanık olmuşlardır. Bu tecrübelerle birçok işveren, çalışanları takdir etme konusunda çekinceli davranmaktadır.

Çalışanlarınızı Etkili Bir Şekilde Takdir Etmeye Yönelik Adımlar

Çalışanınızı takdir ederek hangi amaca ulaşmak istediğinizi belirleyin. Birçok kuruluş, çalışanların çabalarını tanımaya ve takdir etmeye yönelik net bir yaklaşım geliştirmemiştir. Çalışanları takdir etmeye yönelik birçok çaba sarf eden kuruluş, çabalarının sonucunda bazen istedikleri sonuçları elde edememiştir

Dolayısıyla, çalışanı takdir etmeye ilişkin hedefler ve eylem planları oluşturun. Kuruluşunuzda teşvik etmek ve pekiştirmek istediğiniz eylemleri, davranışları, yaklaşımları ve başarıları tanımak istiyorsunuz. Bu aranan nitelikleri ve davranışları vurgulayan ve güçlendiren çalışan tanıma fırsatlarını oluşturun.

Adalet, şeffaflık ve tutarlılık; çalışanı takdir etmede önemli bir adımdır. Bunun yanı sıra, süreci günlük faaliyetlerin bir parçası haline getirebilirsiniz. Düzenli olarak çalışanları takdir edici adımlar atabilirsiniz. Bunu yapmak için ise, liderlerin eşit ve benzer nitelikte olan katkıları tanıması gerekmektedir. Buna yönelik kriterler belirlenmelidir ve bu kriterlere uyum sağlayan her birey, eşit düzeyde takdir görebilmelidir.  Örneğin, bir üretim veya satış beklentisini aşan çalışanların takdir edilmesine yönelik bir yöntem, bunların her birini eşit düzeyde ödüllendirmek şeklinde olabilir. Yalnızca en yüksek performansa sahip olan kişinin takdir görmemesi, çorbada tuzu olan diğer ekip üyelerininse takdir edilmemesi sonucunda veya belirsiz kriterler ya da kişisel görüşlerin söz konusu olması durumunda, çalışan memnuniyetinden söz edemezsiniz.

İşten sonra bir departmanı iyileştirmeye yönelik beyin fırtınası oturumunda fikirleriyle katkıda bulunmak üzere fazladan mesai için ofiste kalan her bir çalışan, örneğin departmanın başkanıyla öğle yemeğine götürebilir. Bir tüketiciye yapılan satışa katkıda bulunan her çalışan; hatta telefona cevap veren çalışan bile takdir görmelidir. Çünkü yapılan satışta, telefondaki konuşmayı başlatarak onun da bir katkısı olmuştur.

Bireylere neden takdir edildiklerini net bir şekilde açıklayarak bu konuda mümkün olduğunca özen gösterin. Tam da bu noktada geribildirim kavramı devreye girmektedir. Geri bildirimin amacı, çalışanların daha fazlasını ve daha iyisini yapmaları için neleri geliştirmesi gerektiğini onlara göstermektir. Çalışanın takdir edilmesindeki amaç da aynıdır. Aslında, çalışanların takdir edilmesi, sağlayabileceğiniz en güçlü geri bildirim biçimlerinden biridir.

“Bugün güzel bir iş çıkardınız”, olumlu bir yorum niteliğinde iken; “Raporun komitenin kararında önemli bir etkisi oldu. Karar vermeden önce tartmamız gereken önemli noktaları ve bilgileri vurgulamakla mükemmel bir iş başardınız. Çalışmanızdan dolayı, işten çıkarmalar olmadan bütçenin % 6’sını kesebileceğiz,” şeklinde bir yorum kadar güçlü değildir.

Unutmayın ki çalışanı takdir etmek, durumsal bir süreçtir. Her bireyin ödül olarak gördüğü şey, farklı olabilir. Bazı liderler, parayı tek ödüllendirme kaynağı olarak görme hatasına düşmektedir. Fakat bir çalışan, bir personel toplantısında katılımcılar nezdinde takdir edilmekten hoşlanırken;  başka bir çalışan, dosyasına özel bir teşekkür eklenmesini tercih edebilir. Çalışanların ne tür ödülleri tercih ettiğini belirlemenin en iyi yolu, çalışanlarınıza hem bireysel hem de grup olarak bunu açık açık sormaktır.