‘Değişim Yönetimi’ kavramı, günümüz iş hayatında sıkça kullanılan bir kelime. Ancak, iş değişim yönetimi(ve ne kadar başarılı olacağı) şirketin doğasına, değişime ve süreçte rol alan çalışanlara göre çok büyük derecede değişim göstermektedir.

Bu işin püf noktası, değişim sürecinde rol alan kişilerin değişim sürecini anlamasıdır. ‘Herkese tek beden elbise’ yaklaşımı, değişim yönetiminde etkili bir yöntem değildir. Değişimi iyi kullanan kuruluşlar çok iyi gelişme gösterirken değişim yönetimini beceremeyen kuruluşlar gelişme yerine batabilirler.  Birçok konuda birbirinden farklı değişimler mevcuttur, ancak hepsinin ortak bir noktası bulunmaktadır. Başarılı bir değişim yönetimi. Tüm bu değişimlerin insanlara ve bu insanların yaptığı işlere büyük etkisi vardır. Her birey değişim yönetimini farklı hızda gerçekleşir. Değişim Yönetimi stratejisi, belirli bir proje veya girişim için gerekli yaklaşım biçimini belirler.

Herkese tek beden elbise’ yaklaşımı değişim yönetimi için yararlı değildir. Değişimi iyi yönetmek iş değişim yönetim başarısı için çok önemlidir.

Durumsal Farkındalık – Değişimi ve kimin etkilendiğini anla!

Destek Yapıları – Takım oluştur ve yapıları destekle!

Strateji Analizi – Riskler, Dayanıklılık ve özel taktikleri belirle!

Değişim yönetimi, bireyleri, takımları ve kuruluşları mevcut durumlarından arzu edilen duruma getirilmesine yardımcı olan yapısal bir yaklaşımdır. Kuruluşlar değişim yaşarken stratejik plan değişimine, teknolojik değişime, yapısal değişime ve çalışanların davranış ve tavır değişimine ihtiyaç duyarlar.