Dinleme Becerileri

Dinleme, iletişim sürecindeki mesajları doğru biçimde alıp yorumlayabilme yeteneğidir.

Dinleme, etkili iletişimin anahtarıdır. Dinleme yeteneği olmadan, verilmek istenen mesajlar kolaylıkla yanlış anlaşılabilir. Sonuç olarak, iletişim kesilir ve mesajın sahibi, hayal kırıklığına uğrayabilir.

Geliştirmeyi hedeflediğiniz bir iletişim becerisi varsa, işe dinleme becerilerinizi geliştirmekten başlayın.

İyi dinleme becerileri daha  pozitif kurum kültürü ve çalışan tatmini  sağlayarak üretkenliğin artması ve daha fazla yaratıcı ve yenilikçi çalışmaların yapılması için ortam hazırlar.

Pek çok başarılı çalışan  ve  lider başarısını etkili dinleme becerilerine borçludur. Etkili dinleme, tüm olumlu insan ilişkilerini destekleyici bir beceridir. Dinleme becerilerinizin üzerine düşünmek ve bunları geliştirmek için biraz zaman ayırın; bunlar başarının temel taşlarıdır.
Araştırmalar, konuşmalarda tansiyonun artmasına karşı özenli dinlemenin tansiyonu düşürebileceğini göstermiştir.

Dinleme ve Duyma, Birbirinden Farklı Kavramlardır
Duymak, kulaklarınıza giren sesleri algılamanızı ifade eder. Herhangi bir işitme probleminiz olmadığı sürece duymak, otomatik olarak gerçekleşen fiziksel bir süreçtir.

Öte yandan dinlemek, bundan çok daha fazlasını gerektirir; odaklanmayı ve yoğun çaba gerektirir. Süreç hem zihinsel hem de fizikseldir.

Dinleme, yalnızca hikayeyi değil; aynı zamanda söylenenleri anlamak, dilin ve sesin nasıl kullandığına, karşınızdaki kişinin vücut diline de dikkat vermek demektir. Başka bir deyişle, sözlü ve sözsüz mesajların farkında olmak anlamına gelir dinlemek. Etkili dinleme yeteneği ise, bu mesajları algılama ve anlama derecesine bağlıdır.

Dinleme pasif bir süreç değildir. Aslında, dinleyici en azından konuşmacı olarak sürece katılabilir ve katılmalıdır da. ‘Aktif Dinleme’ ifadesi, pasif kalmanız anlamına gelmez. Bu durumla tamamen ilişkili olma sürecini tanımlamak için kullanılır. Dikkatinizi tam anlamıyla konuşan kişiye vermek anlamındadır.

Bir başka insanla bağ kurmanın en temel ve en güçlü yolu dinlemektir. Sadece dinleyin. Belki de birbirimize verdiğimiz en önemli şey dikkatimizdir.

Etkili Dinlemenin Önündeki Engeller

Etkili dinleme sürecini iyileştirmek için, sorun ilerlemeden en baştan tersine döndürmek ve etkili dinlemenin önündeki engellere veya etkin olmayan dinleme konusuna bakmak yararlı olabilir.

Örneğin yaygın olarak karşılaşılan sorunlardan biri, birisinin söylediklerini dikkatle yerine, bir veya iki cümleden sonra sık sık dikkatimizi dağıtmak ve bunun yerine yanıt olarak ne söyleyeceğimizi düşünmeye başlamaktır. Bu, konuşmacı mesajının geri kalanını dinlemediğimiz anlamına gelir. Hatta belki başlangıcını da…

Konuşmacının görünüşüyle ​​veya başkasının söylediği şeylerle daha çok odaklanma hatasına da düşüyor olabilir.

Bu konular yalnızca sizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda vücut dilinizle de dikkat eksikliğiniz olduğunu gösterirsiniz. Karşı taraf da etkilenir.

Genel olarak, beden dilimizi kontrol etmenin daha zor olduğunu görüyoruz ve göz temanızın olmaması nedeniyle dikkati dağıtma ve / veya ilgi eksikliği gösterme olasılığınız yüksek. Konuşan kişi, en iyi ihtimalle sorunu anlayıp konuşmayı bırakacaktır. Ancak en kötü ihtimal, karşıdakinin duruşunuzdan rahatsız olması ya da durum karşısında üzülebilmesidir.

Son olarak, gördüğünüz ve duyduğunuz konularla ilgili anlamadan ve dinlemeden sonuçlara varmaktan kaçınarak  verilen mesajların doğru olduğundan emin olmak için konuları daima açıklığa kavuşturulmalıdır.