Duygu yönetimi, davranışlarımızı kontrol edip olumlu yöne çevirmektir. Duygu yönetimi, insanların kendilerinin ve başkalarının hislerini ve ifadelerini etkileme yoludur. Duygu yönetimi, her birimizin hayatının bir parçasıdır. İş hayatımızda da büyük bir rol oynar. Bu açıdan son derece kritiktir. İnsanlar yalnızca durum ve bilgilerine göre hareket etmezler, ayrıca hislerine ve ruh hallerine göre de hareket ederler.

Duygular, karar alma süreçlerini ve bireyler arasındaki ilişkileri etkiler. Öfkeli kişilerin kurduğu bağlantılar zayıf olur, bu da kişilerin çalışma konusundaki motivasyonunu ve birbirlerine yönelik ilişkilerini etkiler. Ancak öfke karar alıcıların karşısına çıkan tek sorun değildir. Bakış açılarının, becerilerin, uzmanlıkların ve fikirlerin çeşitliliği birbirleriyle bütünleştirilmelidir. Bu da aslında kişilerarası anlaşmazlık ya da çatışmaya yol açabilir. Çatışma kendi içinde karar kalitesini güçlendiren bir şey olarak düşünülse de kişisel olarak algılanan fikir ayrılıklarına girdiği takdirde zarar verici olabilir. Kişiler, belirsizlikle karşı karşıya gelebilir. Bu da strese yol açar.

Bireysel anlamda yaşam kaliteniz günden güne deneyimlediğiniz mutluluk, sinirlilik, korku, heyecan gibi ruh hallerine göre değişir. Ruh halinizi kontrol etmenin iki temel yolu vardır: Ya fiziksel gücünüzü kullanırsınız ya da dikkatinizi nereye odakladığınızı kontrol edersiniz. Hayatınızda olanlar nasıl hissettiğinizi belirlemez. Nasıl hissettiğiniz, yalnızca o an bedeninizi ve zihninizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Bu yeteneği başarmak istediğiniz şeye uygun olacak şekilde kullanın. Birçok durumda yüksek bir morale sahip olmak en iyisi değil midir? Moralleri yükseltmek için sıklıkla yemek, alkol, sigara gibi yollara başvurmak yerine, birtakım tekniklerle moralinizi yükseltmeyi başarabilirsiniz.
Gerçekten ne hissettiğinizi anlamaya çalışın. Endişe, mutsuzluk, öfke, mutluluk…

Duygunuzun iletisini tanımlayın. Örneğin, neyden korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Değerlerime nasıl zarar gelmiş olabilir? Ne kaybettim? Bunları mutsuz hissettiğinizde sorabilirsiniz. Sonra ise harekete geçerek duygularla başetmeye başlayın. Yaratıcı olmaya çalışın. Yalnızca işyerinizde değil, günlük yaşamınızın her alanında. Kendinizi ifade edebileceğiniz, sevdiğiniz şeylere odaklanarak yaratıcı olun. Böylece kendinize odaklanacaksınız. Derin bir şekilde düşünmeye bakın.