Bir yöneticinin en önemli  sorumluluklarından biri, açık ve yapıcı geribildirimde bulunmak ve bundan yararlanmaktır.

Geribildirim, biriyle ya da bir grupla onların davranışlarının bizi nasıl etkilediğine ilişkin iletişim kurmaktır. Etkili geribildirim; (1) alıcı tarafından duyulabilmeli, (2) ilişkiyi sağlam, açık ve sağlıklı tutmalı ve (3) ileride yaşanacak olan etkileşimlerdeki geribildirim sürecini geçerli kılmalıdır.

Etkili geribildirim, olumlu da olsa, olumsuz da olsa başkaları için faydalıdır. Geribildirimde bulunduğunuzda başka birinin nasıl davranacağına ilişkin kararlar almasında yararlı olabilecek, değerli bir bilgi vermiş olursunuz. Geribildirim, eleştiri değildir. Eleştiri değerlendirme niteliğindedir, ancak geribildirim açıklayıcıdır. Geribildirim, ayrıca başkalarıyla iletişim kurmamızı ve iletişimi sürdürmemizi sağlar. Geribildirim, bireye kişisel değerlendirmede kullanılabilecek bilgi sağlar.

Etkili Geribildirimin Özellikleri

1. Geribildirim genelden ziyade, özeldir.

2. Kişiden ziyade davranışa yöneliktir. Dolayısıyla geribildirimde bulunduğumuz kişi hakkında ne düşündüğümüzden çok, onun davranışına atıfta bulunmak önemlidir.

3. Geribildirimin alıcısının gereksinimlerini de hesaba katar. Geribildirim, yalnızca sizin ihtiyaçlarınıza yönelik olduğu ve alıcının gereksinimlerini göz önünde bulundurmadığı takdirde yıkıcı olabilir. Alıcının değiştirebileceği davranışa yöneliktir.

4. Geribildirim, en çok da alıcı gözlemleyen kişilerin cevap verebileceği sorular oluşturduğunda faydalıdır.

5. Öğüt vermekten ziyade bilgi paylaşımıdır. Bilgiyi paylaşarak kişinin hedefleri, ihtiyaçlarına, vb. uygun olarak, özgürce karar vermesini sağlamış oluyoruz. Öğüt verdiğimizde ise ne yapması gerektiğini söylemiş oluyoruz ve hatta bir noktada kendi kendine karar verme özgürlüğünü etkilemiş oluyoruz.

6. Zamanında yapılmalıdır. Geribildirim, (kesinlikle kişinin onu alıp almama konusunda hazır olup olmadığına bağlı olarak) genellikle en çok zamanında yapıldığında faydalıdır. Geribildirimin alınması ve kullanılması süreçleri, birçok muhtemel duygusal tepkileri de içerir. Uygun olmayan bir zamanda sunulmuş olan mükemmel bir geribildirim, iyilikten çok zarar getirebilir.

7. Bizim vereceğimiz bilginin miktarından ziyade alıcının kullanacağı bilginin miktarını içerir. Geribildirimi fazladan bilgilerle yüklemek, kişinin yorumlarınızı verimli bir şekilde kullanma yeteneğini kısıtlar.

8. Geribildirim, ne söylendiğiyle ya da ne yapıldığıyla ilgilidir, bir şeyin neden yapıldığıyla ilgili değildir.

9. Açık ve anlaşılır şekilde iletişim kurmaktır. Bunu yapmanın bir yolu, alıcının söylediklerinizi başka sözcüklerle ifade etmesini sağlamaktır, böylece alınan bilginin göndericinin kafasından geçenlerle aynı olup olmadığı görülür. Amaç ne olursa olsun geribildirim tehlikeli olabilir ve dolayısıyla yanlış yorumlanmaya da açıktır.

10. Geribildirimde bulunan kişinin daha çok soru sormak ya da daha iyi gözlem yapması için de zaman sağlar. Uygun zamanlamanın yanı sıra uygun koşullarda geribildirimde bulunmaya da özen gösterin