Kuruma bağlılık, çalışanların çalıştıkları kurumla aralarında kurduğu bağa dayalıdır. Kurumlarına  bağlı olan çalışanlar, iş yerinde genellikle uyum içinde olduklarını hissederler ve kurumun hedeflerinin bilincinde hareket ederler. Bu tür çalışanların katma değeri, çalışmalarında daha kararlı olma eğiliminde olmaları, oldukça yüksek verimlilik göstermeleri ve desteklerini sunma konusunda daha proaktif olmaları, kuruma katkı sağlamaktadır.

Kuruluşlar, çalışanlarının bağlılık düzeyini artırmak için farklı yönetim ve liderlik stratejilerine başvurmalıdır. Çalışanlar bu şekilde, daha yüksek performans seviyeleri sunacaklardır. Son derece kararlı çalışanlar sayesinde, bir kuruluş, her yıl ortalama veya düşük bağlılığı olan çalışanlara kıyasla çok daha fazlasını elde edebilir. Kurumsal kültürünüze ve mevcut hedeflerinize bağlı olarak kuruma bağlılığı artırmak için doğru stratejiyi seçmeniz en iyisidir.

Bir bireyin bağlılık seviyesinin performansına dayalı olduğunu unutmayın. Bağlılık, işle ilgili memnuniyet konusunda önemli bir rol oynar. Çalışanlar işten ayrıldıklarında kuruluş kaybeder; ayrılan çalışanların yerine yenilerini bulmanın yüksek maliyetleri vardır. Çalışan memnuniyetsizliğinin nedenlerini araştırın ve bunları azaltma veya ortadan kaldırmanın yollarını bulun. Çalışanlar için ideal iş koşullarını yaratın. Böylece çalışanın kuruma kendini adamış hissetmesini sağlayın.  Çalışanların başarılı olması için gereken araçları sağlayın. Onların memnun kalmasını sağlamak için eğitim, koçluk ve motivasyon teşvikleri sunun.

Duygusal bağlılık

Duygusal bağlılık, çalışanların kuruluşlarında ne kadar kalmak istedikleri ile ilgilidir. Genellikle kurumsal hedeflerle ilişkilidir. Kuruma uyduklarını ve çalışmalarından memnun olduklarını hissederler. Etkileyici bir şekilde işlenen çalışanlar kendilerini değerli hissetmekte, kurumları için elçi olarak hareket etmekte ve genellikle büyük değer taşımaktadır.

Sürekli Bağlılık

Sürekli bağlılık, çalışanların kurumda kalma ihtiyacının ne kadar olduğunu hissetmeleri ile ilgilidir. Devam eden çalışanların bağlılıklarının altında yatan neden, kurumda kalma gerekliliğidir. Olası nedenler farklılık gösterebilir, ancak asıl nedenler; iş alternatiflerinin eksikliği ve ücretlendirme ile ilgilidir.

Normatif Bağlılık

Normatif bağlılık, çalışanların da kurumda ne kadar kalmaları gerektiğini hissettikleri ile ilgilidir. Normatif bağlılığı olan çalışanlar, kurumdan ayrılmanın felaketle sonuçlanacağını düşünür ve ayrılma olasılığı hakkında bir suçluluk duygusu hissederler.

Bu suçluluğun nedenleri farklılık gösterir; ancak genellikle çalışanlar, kurumdan ayrılırken, bunun bilgi ve becerilerde bir boşluk yaratacağını ve daha sonra meslektaşları üzerindeki baskının artıracağını düşünür. Bu tür duygular, çalışanların performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Sonuç olarak, kurumlar için çalışan bağlılığının önemi kanıtlanmıştır. Üç bağlılık türü de, çalışanların kurumda kalma süresini büyük ölçüde etkilemektedir. Kurumlar için en önemli olan, çalışanlar bağlılığını her şekilde tanımak ve duygusal bağlılığı teşvik etmektir.