Dinleme, geliştirmemiz gereken en önemli becerilerimizden biridir. Aslında dinleme, ilişkilerimizin kalitesine ve mutluluğumuza önemli derecede katkı sağlar. Aynı zamanda iyi bir dinleyici olmayı öğrenerek değişimi sağlayabiliriz. Dinleme ayrıca geliştirmesi en zor becerilerden biridir ve ciddi bir çalışma gerektirir.

İletişim Bozukluğunda Ortaya Çıkan Anlaşmazlıklar
İletişim dinamiğinde bir değişim olmadığı sürece aktarımda anlaşmazlığın olması ya da sonucun elde edilmemesi mümkün değildir. Böyle bir değişim olmazsa tarafların anlaşması, sorunlarını tanıması ve bu sorunlara olası çözümler bulması söz konusu olmayacaktır. Sorunların çözümü etkili bir iletişimi mümkün kılan şartların hazırlanmasıyla başlar. Anlaşmazlığa düşülen tarafı yakından dinlemek bu şartları oluşturacaktır.

Hepimiz hayatımızda birileri tarafından dinlenmenin önemini görmüşüzdür. Birileri bizi içten ve yakından dinlediğinde kendimizi ifade edebilir, fikirlerimizi savunmayı bırakır ve maskelerimizi çıkarırız.

İyi Bir Dinleyici Olmak İçin İlk Adım
İnsanları yakından dinlemeye başladığımızda değişim de kendini gösterir. Peki, nasıl iyi bir dinleyici olabiliriz? Başkalarıyla iyi bir iletişim kurmak öncelikle kendimizle iyi bir iletişim kurmayı gerektirir. Bir başka deyişle, iyi bir dinleyici olmak için öncelikle iletişim biçimimizi belirleyen unsurların farkında olmalıyız.

Önceden edindiğimiz deneyimler, inançlar, değerler, varsayımlar, yargılar ve ön yargılar dinleme kalitemizi etkiler. Ne zaman bir şeyler dinlesek, ne duyduğumuz hakkında değerlendirme yaparız, karşılığında bu da duygusal tepki ve yargılara sebep olur. Değer ve inançlarımızla çelişen bir şey duyduğumuzda, düşüncelerimizi savunarak tepki vermeye meyilliyizdir. Etkili bir dinleyici olabilme becerimiz kendi ürettiğimiz unsurlarla tıkanp kalabilir.

Sonuç olarak; sevdiğimiz insanlarla anlamlı ilişkiler kurma, bu ilişkileri etkili bir şekilde sürdürme, değişimi gerçekleştirme ve katkı sağlama gibi becerilerimiz olumsuz etkilenir.

İçimizde bir yerlerde etkili iletişim kurmayı engelleyen şeylerin farkına varmanın yolu, öncelikle iyi bir dinleyici olmaktır. Deneyimlerimiz, cinsiyetimiz, kökenimiz, sosyal statümüz, eğitim durumumuz, dini inancımız, hatalarımız ve korkularımız başkalarını yakından dinleme becerimizi nasıl etkiliyor? Bunun farkında olmamız gerekir.

Öz Farkındalık ve Kişileri Yakından Dinlemek
Öz farkındalık varsayım ve yargılardan uzak ve sağlıklı bir iletişim vaat eden bir dinleme sürecinin oluşmasını sağlar. Başkalarını yakından dinlemeden önce kendimizi yakından dinlemeyi öğrenmemiz gerekir. Bu öz farkındalık, başkalarının referans çerçevesini anlamamıza yardımcı olur.

Başkalarını yakından dinlemek aktarımla ilgilidir, ama bu aktarım kendimizi dinleme kapasitemizle birlikte öz farkındalığın gelişmesiyle başlar.